Amazon Fire TV

Info om appen: kostar ungefär 55kr, man får 7 dagars demoversion.

Gå till Amazon Store och leta efter appen “Smart IPTV”
Starta “Smart IPTV” -appen.
Notera din “Mac” -adress.

Gå till denna sida http://siptv.eu/mylist/

DELETE PLAYLIST(GÖR ALLTID FÖRST): Din MAC Adress, som du hittar i smart iptv appen endast

MAC: Din MAC Adress, som du hittar i smart iptv appen endast

URL: Där kopierar du in M3u länken du har fått av oss

Kryssa i ”Save Online”Kryssa i ”Detect EPG”