IPTV SMARTERS

ange vilket namn som helst

2. ange ditt användarnamn

3. ange ditt lösenord

4. ange: http: // xxxxx.xx: 2095 (portalen kan köpas eller om du kontaktar oss)

5. tryck på ”ADD USER”

NOW YOU ARE DONE!