TVip S-BOX

Dessa instruktioner fungerar på de flesta TVip-lådor.

1. anslut allt och starta rutan

2. Välj språk och tidszon och slutför uppdateringen av rutan till den senaste programvaran

3.Rutan startar om efter uppdateringen

4. gå till inställningar och sedan till Nätverk

5. Skriv ner MAC-adressen (kontrollera att den är densamma i rutan i din ruta)

6. Gå till TV i vänster meny och ändra alla inställningar så att det är som följer:

strömkälla: multicast

UDPXY-server:

MPEG-TS buffring, msek: 5000

DVR-lagring: ingen lagring

timeshift-lagring: intern lagring

auto-timeshifting: av

innehållskälla: webbportal

under innehållskällan: webbportal finns det en knapp som säger inställning webbportal. tryck på den och ställ in följande inställningar:

portal-URL: ** utfärdat på begäran via e-post **

portal manager: av

använd webbportal: hela systemet

API-läge: MAG är inte tillgängligt, välj GSTB

Tryck sedan på applicera.